Jak długo przechowywać dokumenty PIT?

Temat formularzy PIT wraca co roku jak bumerang. Rozliczenie z fiskusem to istotna kwestia, dlatego należy zadbać o powstałą na przestrzeni lat dokumentację. Czy trzeba trzymać stare pity? Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem firmy, czy osobą prywatną urząd skarbowy może zechcieć wrócić i sprawdzić Twoje poprzednie zeznania. Jak długo przechowywać dokumenty PIT?

Jak długo przechowywać dokumenty PIT

Jak długo przechowywać PIT z rocznym rozliczeniem podatku?

Obowiązki względem dokumentacji podatkowej reguluje ustawa Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku wraz z poprawkami. Standardowo formularze rozliczeniowe PIT powinniśmy przechowywać przez 5 lat od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności. W rzeczywistości więc z pięciu lat może zrobić się 6 i więcej, jeśli płatność została rozłożona na raty. Dotyczy to zarówno zeznań składanych drogą tradycyjną, jak i elektroniczną (z poświadczeniem odbioru). Jeśli urząd skarbowy zechce skontrolować nasze zeznania, wyjaśnić błędy, poprosi nas o dokumentację podatkową z pięciu lat wstecz.

Kogo obowiązuje dłuższy termin przechowywania dokumentów PIT?

Znacznie dłużej powinni przechowywać swoje kopie rocznych zeznań podatkowych i potwierdzenia ich złożenia osoby, które:

  • Mają rozłożoną płatność podatku na raty;
  • Korzystają z ulgi mieszkaniowej;
  • Wobec których zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające.

Ile trzeba przechowywać PIT 11 pracowników?

Pit 11, który wystawia pracodawca to informacja o dochodach, kosztach zaliczkach na podatek i składkach ZUS. Na jego podstawie pracownik uzupełnia roczne zeznanie podatkowe i ma szansę uzyskać zwrot, ale również uniknąć kary za brak złożonego odpowiedniego formularza PIT. Pracodawca ma obowiązek dostarczyć go pracownikowi oraz urzędowi skarbowemu w określonym czasie. Egzemplarz wraz z potwierdzeniem odbioru przez pracownika trafia do dokumentacji pracowniczej. Jak długo pracodawca musi przechowywać PIT-11? Tak jak pozostałą dokumentację danego pracownika, czyli 50 lat a dla zatrudnionych po 1 stycznia 2019 roku 10 lat.

Dokumentację pracowniczą firma ma obowiązek archiwizować i przechowywać. Może to robić w archiwum zakładowym. W przypadku braku miejsca może skorzystać z zewnętrznych magazynów przystosowanych do bezpiecznego przechowywania dokumentów zawierających dane poufne.

Ile trzeba przechowywać PIT 11 otrzymany od pracodawcy?

Po wykorzystaniu PIT 11 (można mieć ich kilka od różnych pracodawców w jednym roku podatkowym), najlepiej dołączyć formularze do kopii złożonego zeznania podatkowego. Będzie do wglądu wraz z resztą dokumentów podatkowych tak długo, jak przechowywane będą zeznania, czyli minimum 5 lat wstecz.